Hormonale anticonceptie geen oorzaak van depressie?

 1. Toetsgegevens
 2. Toets maken
 3. Uitslag
 4. Deelname verwerken
 5. Deelnamebewijs

Er is weinig onderzoek gedaan naar de associatie tussen het gebruik van hormonale anticonceptie en depressie. De onderzoeken die zijn uitgevoerd hebben methodologisch veel kanttekeningen en de resultaten spreken elkaar tegen. Veel vrouwen gebruiken hormonale anticonceptie in een leeftijdsgroep waarin depressie veel voorkomt. De vraag naar hormonale anticonceptie als oorzaak van depressie wordt dan ook vaak gesteld. Stemmingswisselingen of depressieve gevoelens worden hier niet bedoeld, maar een depressiediagnose. Na een systematisch literatuuronderzoek vond men nauwelijks een associatie tussen gecombineerde hormonale anticonceptie en depressie. Mogelijk bestaat deze associatie (minimaal) wel voor hormonale anticonceptie met alleen progestagenen, maar op basis van de Bradford-Hill-criteria bleek de onwaarschijnlijkheid van een causaliteit.

Lees het artikel.

Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 11 juli 2021.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Werkwijze

 1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
 2. Maak de toets
 3. Bekijk de uitslag
 4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
 5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is