Het hepatorenaal syndroom

  1. Toetsgegevens
  2. Toets maken
  3. Uitslag
  4. Deelname verwerken
  5. Deelnamebewijs
Bij patiënten met levercirrose en portale hypertensie ontstaat makkelijk cardiovasculaire disfunctie en arteriële vaatverwijding in het splanchnicusgebied. Hierdoor kan nierinsufficiëntie optreden: men spreekt van hepatorenaal syndroom. Er zijn nu nieuwe inzichten over de aandoening en daarmee ook nieuwe aangrijpingspunten voor de behandeling.
Het hepatorenaal syndroom
Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 21 december 2012.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Internist 1
Spoedeisende hulp 1

Werkwijze

  1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
  2. Maak de toets
  3. Bekijk de uitslag
  4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
  5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is