Foamverband bij chronische complexe wonden

 1. Toetsgegevens
 2. Toets maken
 3. Uitslag
 4. Deelname verwerken
 5. Deelnamebewijs

CME-toets behorend bij het artikel ‘Foamverband bij chronische complexe wonden’ (Ge-Bu 2018,52). 

Chronische wonden bij open benen (veneuze beenulcera), doorliggen (decubitus) en suikerziekte (diabetische voetulcera) komen zeer veel voor. De behandeling ervan is complex, intensief en gaat met hoge zorgkosten gepaard. Behandelrichtlijnen hiervoor adviseren verschillende door vele fabrikanten geproduceerde (dure) wondverbanden, vaak zonder bewezen werkzaamheid. Systematisch literatuuronderzoek laat zien dat bewijs voor werkzaamheid van foamverbanden vooralsnog ontbreekt. In de praktijk resteren dan alleen subjectieve argumenten om foamverbanden bij chronische wonden toe te passen. Goed opgezet onderzoek naar de werkzaamheid van het relatief dure foamverband, maar zeker ook van andere wondbehandelingen, is zeer gewenst.

Start de toets

Deze toets was beschikbaar tot 26 februari 2021.

Accreditatiepunten

Specialisme Punt(en)
Accreditatie (artsen) buiten eigen vakgebied 1
 • Deze toets geldt voor alle BIG-erkende specialismen en levert je 1 nascholingspunt op. De toets is geaccrediteerd door ABAN, NAPA, KNMP en NVZA.
 • De toets telt mee binnen en buiten het eigen vakgebied voor medisch specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen,specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en physician assistants. De accreditatie geldt niet voor verpleegkundig specialisten.
 • De toewijzing van punten verloopt via PE-online (het herregistratiesysteem) na het invullen van je BIG-nummer.

Werkwijze

 1. Lees de toetsgegevens en het bijbehorende artikel
 2. Maak de toets
 3. Bekijk de uitslag
 4. Controleer je BIG-gegevens en dien de toets in voor accreditatie
 5. Je ontvangt een melding zodra de accreditatie bevestigd is