Onderzoek kort

De categorie ‘Onderzoek kort’ is bedoeld voor een korte weergave in print (2 pagina’s) van een onderzoeksartikel dat in zijn volledige vorm ofwel op de NTvG-website wordt gepubliceerd, ofwel elders is gepubliceerd. In het laatste geval wordt in de literatuurlijst van het ‘Onderzoek kort’-artikel een verwijzing naar het oorspronkelijke artikel opgenomen, maar komt het volledige artikel niet op de NTvG-website te staan.