Analyse

Omschrijving rubriek

Een manuscript in de rubriek Analyse is een uitleg van een geneeskundig systeem of begrip. 

U snijdt in een dergelijk artikel een geneeskundig onderwerp aan, bij voorkeur met een actuele aanleiding. Een Analyse kan ook een zeer uitgebreid nieuwsbericht zijn. Neem geen (impliciete) stelling in.

Doel van deze rubriek is om lezers inzicht te geven in systemen of begrippen waar meerdere en vooral grotere disciplines wel eens mee te maken krijgen. Houd bij het schrijven rekening met de brede doelgroep van het NTvG en bekijk uw onderwerp vanuit dat oogpunt. 

Voorbeeld ‘Analyse’-artikel: www.ntvg.nl/d4856