Een paar aanmerkingen op de ontwerpen van wet betreffende de geneeskundige staatsregeling