Zwarte markt voor sumatriptan.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:688
Download PDF

artikel

Zwarte markt voor sumatriptan. – In Frankrijk bestaat een uitgebreide zwarte markt voor het antimigrainemiddel sumatriptan (Imigran). Dat zegt Jean Parrot, de voorzitter van de Nationale Adviesraad van de Franse Orde van Apothekers. ‘Dealers’ kopen het middel in buurlanden, zoals België en Zwitserland, voeren het illegaal in en verkopen het in Frankrijk door. Volgens Jean Parrot is dit een onhoudbare situatie, omdat men zo onmogelijk toezicht kan houden op de kwaliteit en de eventuele bijwerkingen van dit produkt. Als reactie hierop heeft het Agence du Médicament, het Franse College ter beoordeling van geneesmiddelen, besloten nieuwe onderhandelingen te openen met de fabrikant van sumatriptan, Glaxo (Le Monde, 17 februari; Lancet 1994; 343: 473).

In Frankrijk wordt sumatriptan nog steeds niet als geneesmiddel erkend, omdat de gezondheidsautoriteiten en de fabrikant het al jaren niet eens kunnen worden over de prijs. Glaxo wil dat het middel vergoed wordt door de ziekteverzekeraars, maar de minister van Sociale Zaken vindt dat de firma veel te veel geld vraagt (meer dan 300 frank, ƒ 100,-). Wel werd in maart 1993 de injecteerbare vorm van sumatriptan goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met zeer hardnekkige en therapie-resistente vormen van migraine (Le Monde, 26 maart 1993).

Een bijkomende moeilijkheid bij de onderhandelingen is het feit dat er op dit ogenblik juist een ander antimigrainemiddel voor de Franse markt is goedgekeurd. Het gaat om een combinatiepreparaat van twee al bestaande middelen, metoclopramide en acetylsalicylzuur.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties