Is zorgverlener geschikt voor hulp aan ebolapatiënt?

Opinie
Frank H.W. Jungbauer
Peter B. Wulp
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8575
Abstract

Nood breekt wet. Ebola veroorzaakt een noodsituatie waarbij de wereld alle zeilen bij moet zetten. Ongewone maatregelen worden genomen. In oktober deed de regering zelfs een oproep aan Nederlandse zorgverleners om te gaan helpen in Afrika. In Nederland worden de ziekenhuizen klaar gestoomd om patiënten met aanwijzingen voor ebola op te vangen. Veiligheid staat daarbij voorop en dat is niet zonder reden. Ebola is een uitzonderlijk risicovolle infectie. Juist de zorgverleners staan in nauw contact met de patiënten en lopen risico. Inmiddels is over ebola al veel bekend, maar helaas is ook nog veel onzeker over de kans op besmetting en de route waarlangs besmetting plaatsvindt. Veiligheidsmaatregelen zijn daarom terecht ongekend strikt. Dit vraagt veel van de zorgverlener.

Ebolabesmettingen van zorgverleners in Afrika en in het Westen tonen aan dat ook met stringente maatregelen infecties niet zijn uitgesloten. Het blijft mensenwerk. Voor de Nederlandse ziekenhuizen is de kans dat een…

Auteursinformatie

UMCG, afd. Arbeid en Gezondheid, Groningen.

Dr. F.H.W. Jungbauer, klinisch arbeidsgeneeskundige en stralingsarts.

Inspectie SZW, Utrecht

Drs. P.B. Wulp, bedrijfsarts.

Contact dr. F.H.W. Jungbauer (f.h.w.jungbauer@umcg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Frank H.W. Jungbauer ICMJE-formulier
Peter B. Wulp ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties