Zijn zenuw- en zielsziekten familie van elkaar?

Commentaar
11-02-2019
Jan van Gijn en Herman M. van Praag

In juni van dit jaar verschenen in het tijdschrift Science de resultaten van een groot internationaal samenwerkingsproject van genetici met betrekking tot hersenziekten. De belangrijkste gegevens zijn, in een zo letterlijk mogelijke vertaling van twee zinnen uit de samenvatting: ‘Wij kwantificeerden de genetische overeenkomst tussen 25 hersenaandoeningen op basis van gegevens van 265.218 patiënten en 784.643 controlepersonen uit genoombrede associatiestudies [...]. Psychiatrische aandoeningen laten onderling een zekere verwantschap zien wat betreft het genetische risicoprofiel, terwijl neurologische aandoeningen in grotere mate verschillen, zowel van elkaar als van psychiatrische aandoeningen.’1

Auteursinformatie

Utrecht: em.prof.dr. J. van Gijn, neuroloog. Bilthoven: em.prof.dr. H.M. van Praag, psychiater.

Contact: J. van Gijn (jan@vangijn.com)

Verantwoording

Dr. Y.M. Ruigrok, neuroloog (UMC Utrecht), gaf waardevol commentaar op een eerdere versie van het manuscript.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Jan van GijnEr is voor deze auteur geen ICMJE-formulier beschikbaar
Herman M. van PraagEr is voor deze auteur geen ICMJE-formulier beschikbaar