Zijn halogeen-kwartslampjes gevaarlijk voor de huid en de ogen?

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:814

VRAAG 4. Laat kwarts het ultraviolette (UV) licht passeren, zodat langdurige blootstelling aan dit UV-licht een gevaar betekent? Moderne inrichting in winkels, gebouwen en woonruimten stelt werknemers en gezinsleden aan langdurige belasting bloot. Is dit hetzelfde gevaar als van het UV-zonlicht dat ons wegens de beschadigde ozonlaag bereikt? Wat gebeurt er met het UV-licht bij indirecte verlichting via het plafond?

ANTWOORD. Het spectrum van een halogeenlamp is ongeveer gelijk aan dat van een gloeilamp, maar zal doordat bij een halogeenlamp de temperatuur hoger, ongeveer 3300°, is wat meer naar het blauw verschuiven met iets meer gevaar voor blauw-licht-schade. Voor nauwkeurige berekeningen is de spectrale radiantie nodig. Er kan fotochemische netvliesschade ontstaan wanneer men langer dan 5 tot 10 seconden rechtstreeks in de onbeschermde lamp kijkt. Bij lampen die indirect via het plafond of andere reflecterende oppervlakken werken, is er geen gevaar voor lichtschade aan het oog.

In de praktijk zal…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties