Ziekte van Weil, rechtstreeks overgebracht van mensch op mensch

Klinische praktijk
Doeleman, F.P.J.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1932;76:5057-8