Ziekenhuiskosten TIA en beroerte sterk gedaald

Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:C2589

De ziekenhuiskosten die gepaard gaan met ischemische beroerten en TIA’s zijn in Nederland de afgelopen 10 jaar aanzienlijk gedaald. Niet alleen blijven patiënten korter in het ziekenhuis, daarnaast is waarschijnlijk de verbetering van de zorg en de efficiënte, geïntegreerde zorg van belang.

Dit blijkt uit een analyse van de kosten van 35.903 patiënten met een ischemische beroerte en 21.653 met een TIA over 2010, uitgevoerd door Leander Buisman en collega’s van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Neurology. 2015; online 1 mei). De kosten bij opname bedroegen voor beroerten 5325 euro, voor TIA’s 2470 euro, terwijl ambulante zorg op respectievelijk 495 en 587 euro werd becijferd. De grootste bijdrage aan de zorg leverde het verblijf in het ziekenhuis. In de jaren 90 bleven patiënten met een beroerte nog 4 weken in het ziekenhuis, in 2010 nog maar gemiddeld 9 dagen.

Nadere analyse van de DBC’s wees uit dat de kosten sterk samenhingen met niet alleen leeftijd en ziekenhuistype, maar ook met de regio. De kosten in Zuid-Holland waren het laagst, buiten de Randstad het hoogst, en academische ziekenhuizen werkten goedkoper dan perifere ziekenhuizen, al zal volgens de auteurs ook de bevolkingssamenstelling een rol spelen. De kosten voor carotisendarteriëctomie waren eveneens in Zuid-Holland lager dan in de rest van Nederland.

Gerelateerde artikelen

Reacties