Zelfrijzend bakmeel

Yolanda van der Graaf
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:B1220

Yolanda van der Graaf is per 1 september 2015 hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Van 2010-2015 was zij adjunct-hoofdredacteur. Sinds 1987 werkt zij als klinisch epidemioloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en is daar vanaf 2001 hoogleraar klinische epidemiologie. Klinisch onderzoek doe je niet alleen en veel van de inspiratie komt uit de samenwerking met anderen (y.vandergraaf@ntvg.nl).

Promovendi begeleiden, hoe doe je dat? Het is een van de weinige dingen die we nog niet tot in de derde macht hebben uitgeschreven en ‘verSOPt’. Na mijn promotie ben ik het dus, net als iedereen, maar gewoon gaan uitproberen. Meestal met een collega-hoogleraar. Niet omdat ik het in mijn eentje niet kan, maar het is zo veel inspirerender om samen dingen voor elkaar te krijgen. Belangrijker: ik wil er zelf ook iets aan hebben en van leren, en dat gaat sneller als je je met slimme mensen omringt. Aan die collega-begeleider stel ik wel hoge eisen. Die mag niet te bazig en eigenwijs zijn, zeker niet elitair, moet respect hebben voor mijn inbreng en vooral ook voor die van de promovendus. Promovendi zijn geen loopjongens die het cv van de professor oppoetsen.

Ik begeleid vooral promovendi die na hun promotie in opleiding gaan tot klinisch specialist en wil dat ze van die promotie de rest van hun leven profijt hebben. Met de komst van professionele masteropleidingen voor klinische onderzoekers is begeleiden een stuk plezieriger geworden. Voor collega-begeleiders die dan roepen ‘Ik heb mijn proefschrift ook tijdens mijn opleiding in de avonduren geschreven en kreeg helemaal geen scholing’ heb ik niet zo veel begrip, en ik moet me beheersen om niet te zeggen dat je dat ook heel goed aan het resultaat kunt zien.

Promovendi zijn de zonnetjes in academia. Ze kijken fris tegen het onderwerp aan en durven grote, klinisch belangrijke vragen te formuleren. Wij, de oudere, ervaren begeleiders, denken veel te veel vanuit de beschikbare mogelijkheden en vooral vanuit de beperkingen. Dit zijn de gegevens die we hebben, gaan we dat wel halen in 3 jaar en waar halen we het geld vandaan? Van promovendi leer je. Ze zijn voor bepaalde onderwerpen jouw ogen en oren, omdat ze veel meer tijd hebben om te lezen. Bovendien leren ze mij weer allerlei nieuwe handigheidjes, broodnodig want mijn ‘skills’ zijn echt al geruime tijd over de datum. Vaak ben ik trots op ze en geniet ervan als ze slimme collega’s imponeren. Ze houden me scherp, vooral die jongens en meisjes die je het beste met zelfrijzend bakmeel kunt vergelijken en die hele nieuwe gerechten aan het assortiment weten toe te voegen.

Gandhi

Gerelateerde artikelen

Reacties