The year book of family practice 1989.

Media
R.E. Rakel
R.F. Avant
C.E. Driscoll
J.G. Prichard
C.W. Smith
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1279

The year book of family practice 1989. Onder redactie van R.E.Rakel, R.F.Avant, C.E.Driscoll, J.G.Prichard en C.W. Smith. (The 1989 year book series.) 535 bl., fig., tabellen. Year book medical publishers, Chicago 1989. ISBN 0-8151-7226-5. Prijs: geb. £ 40,-.

In dit boek treft de lezer becommentarieerde samenvattingen aan van artikelen uit…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties