Worden er met de uitgeademde lucht bacteriën uit het ligchaam verwijderd?

Onderzoek
Gunning, W.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1881;25:560-7