Winklermedaille

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B518

In 2010 zal het Bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie tijdens de laatste ledenvergadering van het jaar de Winklermedaille uitreiken. Overeenkomstig de statuten van de Winklermedaille komt voor deze medaille uitsluitend werk van Nederlanders in aanmerking op het gebied van de neurologische wetenschappen, voor zover dit werk is verschenen na 1 juli 2005. Werk op het gebied van de anatomie, fysiologie of biologie kan alleen in aanmerking komen indien het in nauw verband staat met de klinische neurologie. De commissie voor de Winklermedaille stelt het op prijs aanwijzingen te ontvangen omtrent geschriften die geacht worden in aanmerking te komen…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties