Wijziging financiering anti-rhesus(D)-programma

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1785

Sinds enige tijd wordt het anti-rhesus(D)-immunoglobuline, net als andere bloedprodukten, geregistreerd door het College ter beoordeling van geneesmiddelen. Dat heeft tot gevolg dat de aflevering van het immunoglobuline uitsluitend dient te gebeuren door een ziekenhuisapotheker, een openbare apotheker of een apotheekhoudende huisarts. De laboratoria die de rhesusbepaling van de pasgeborene uitvoeren zullen met ingang van 1 september 1994 geen ampullen anti-rhesus(D)-immunoglobuline meer verstrekken. Voor de toediening na een thuisbevalling zal de openbare apotheker of de apotheekhoudende huisarts het voortaan op recept afleveren.

Het immunoglobuline valt onder de AWBZ en is voor betrokkene kosteloos. Afhankelijk van de wijze van restitutie kan…

Ook interessant

Reacties