Wijn en maagzuur

Nieuws
J.F.W.M. Bartelsman
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1987;131:593

In 1983 vonden Singer et al. dat, wanneer bier en wijn bij gezonde proefpersonen in de maag werden toegediend, zich een belangrijke stijging van de gastrinespiegel in het serum voordeed, terwijl dat na toedienen van whisky en 5 alcohol niet het geval was.1 Californische witte Chablis bracht in een…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties