Wetsontwerp aanvulling van de Wet van 25 December 1878, houdende regeling der voorwaarden tot verkrijgen der bevoegdheid van arts, tandarts, apotheker, vroedvrouw en apothekersbediende

Schenck, Ca.M.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1934;78:5673