Wet voor het reserve-personeel der landmacht 1905
Open

Mededelingen
01-04-1905