Werkgroep Traumatologie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:1962-8

Vergadering gehouden op 21-22 maart 1986 te Amsterdam

F.M.M.van Empel en J.R.van Horn (Nijmegen), Epidemiologisch onderzoek van acute schouderletsels op de afdeling Eerste Hulp

Een epidemiologisch onderzoek werd verricht naar acute schouderletsels op de afdeling Eerste Hulp van het St. Radboudziekenhuis te Nijmegen in 1984. Van het totale aantal ongevalspatiënten in 1984 op de afdeling Eerste Hulp had 3 een schouderletsel. Het betrof 360 letsels, gediagnostiseerd door de afdelingen Orthopaedie en Algemene Heelkunde. Eén derde der patiënten waren vrouwen. De leeftijdsverdeling geeft een verhoogd risico te zien in de groep 15-24-jarigen (32). Bij vrouwen werd een opvallend groot aantal in…

Auteursinformatie

Werkgroep Traumatologie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging, pa Sint Radboudziekenhuis, Kliniek voor Orthopaedie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Prof.dr.Th.J.G.van Rens†, secretaris.

Ook interessant

Reacties