Wering van pokken en vlektyphus

Muntendam, P.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:343-4