Welke onderhoudstherapie bij reflux-oesofagitis?

Nieuws
F.A. Boom
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:625

De resultaten van onderhoudstherapie bij reflux-oesofagitis zijn nogal teleurstellend en vaak keren de klachten binnen één jaar terug na het beëindigen van de behandeling. Vigneri et al. voerden daarom een gerandomiseerd en prospectief onderzoek uit teneinde 5 onderhoudstherapieën voor erosieve refluxoesofagitis met elkaar te vergelijken.1 Het ging om 175…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties