Welke factoren bepalen de overleving van patiënten met een maligniteit in het hoofd-halsgebied?

Nieuws
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1999;143:428

In een prospectief onderzoek bij 133 opeenvolgende patiënten met een carcinoom in het hoofd-halsgebied onderzochten De Boer et al. welke factoren op medisch, lichamelijk en psychosociaal gebied van invloed waren op de overlevingsduur. Tijdens een controleperiode van 6 jaar, gerekend vanaf het begin van de behandeling, waren 76 patiënten nog…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties