Welk pakket maatregelen?

Lara Harmans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:C4630

artikel

Nieuws in beeld
 
Nieuws in beeld |  

Het verband tussen maatregelen voor fysiek afstand houden en de verandering van de incidentie van covid-19. Britse en Amerikaanse onderzoekers bekeken hiervoor 5 verschillende maatregelen die in verschillende combinaties door 149 landen binnen 7 dagen in werking waren gesteld; Nederland viel in de categorie van landen die alle maatregelen had genomen. Het effect van de combinatie van het sluiten van scholen, sluiten van kantoren, beperken van massale bijeenkomsten en lockdowns (gepoolde incidentieratio (IR): 0,87 (95%-BI: 0,84-0,91); n = 32 landen) veranderde niet door ook het openbaar vervoer stil te leggen (gepoolde IR: 0,85 (95%-BI: 0,82-0,88); n = 72 landen). De combinatie van het sluiten van scholen en kantoren en beperken van massale bijeenkomsten liet een consistent verband zien met een verlaagde incidentie van covid-19. Pakketten van maatregelen waarbij massale bijeenkomsten niet werden beperkt, verlaagden de incidentie van covid-19 niet (bron: BMJ. 2020;370:m2743).

Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Covid-19
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties