Over trots en verwachtingen
Open

05-03-2015
Anne van der Zon
Over de auteur: 

Anne van der Zon is 27 jaar en in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Haar 4 weekboeken gaan over haar drijfveren om als jonge dokter te zorgen voor mensen met dementie en de dilemma's die zij hierbij tegenkomt (annevanderzon@hotmail.com).

Wat maakt mij trots op de ouderenzorg? Dat dacht ik, toen ik in november 2014 de golf van kritiek op de verpleeghuizen in de media volgde. Ik dacht aan de man met dementie die Strawberry Fields Forever van The Beatles door de gangen van het verpleeghuis zong. Die lange gangen zijn onderdeel van een loopcircuit, waardoor hij niet continu deuren tegenkomt tijdens het lopen. Ik dacht aan de verzorgende die een lied begon te zingen, waardoor er bij angstige bewoners een glimlach en ontspanning op hun gezichten verscheen. Ik dacht aan de verpleegkundige die mij vertelde dat hij een tardieve dyskinesie had ...