Laura de Wit

01-03-2021

Laura de Wit is psychiater en klinisch farmacoloog in opleiding en werkt in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht. Zij is eerste auteur van de klinische les over toxicologische screening van de urine (D5172).

Gepubliceerd op 01-03-2021.
In print verschenen in week 9 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:B1791