Wat doe ik? Ga ik naar de huisarts?

Media
P.J. Dersjant
E. van der Does
N. Eielts
R.G. Metz
S. Wijmer
C. van Weel
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:488

WTat doe ik? Ga ik naar de huisarts? Onder redactie van P.J.Dersjant, E.van der Does, N.Eielts, R.G.Metz en S.Wijmer. 2e, herziene druk. 64 bl., fig. UAP-Nederland Zorgverzekering, Amsterdam 1993. ISBN 90-801251-1-3. Prijs: ingen. ƒ 7,50 (over te maken op gironummer 1503479 t.n.v. KP BV te Rotterdam, o.v.v. de titel).

Deze brochure…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties