CARA bij kinderen.

Media
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1992;136:46

K.Starmans en M.van Rijen, CARA bij kinderen. 82 bl., fig. Landelijke Vereniging van Gezondheidscentra (LVG), Utrecht 1991. ISBN 90-72225-12-0. Prijs: ingen. ƒ 12,50 (over te maken op bankrekeningnummer 69.93.64.779 (Crediet en Effectenbank; gironummer 75651) t.n.v. LVG, Utrecht, o.v.v. de titel).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties