Waartoe laat een zieke zich behandelen?

Pinkhof
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:1257