Waarnemingen over de veranderingen van het miltvolume

Onderzoek
Cate, J. ten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1927;71:2256