Waarneming eener monstrositeit door vergroeiing van de huid vóór de geboorte

Onderzoek
Man, J.C. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1874;18:433-40