Waarneming eener liesbreuk, waarbij de breukzak grootendeels achter den buikwand lag
Open

Casuïstiek
07-01-1860
Koster, W.