Waarnemen.

Media
L. Feenstra
N.H.H. Beyer
R.O. Fock
A.J. Dunning
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1989;133:1473

Waarnemen. Onder redactie van L.Feenstra, N.H.H.Beyer en R.O.Fock. 171 bl., fig. Boom, Meppel 1989. ISBN 90-6009-874-9. Prijs: ingen. ƒ 28,50.

Wij nemen onszelf en de wereld waar, met zintuig, instrument of ervaring en verwerken die waarneming in ons geheugen. Dat proces was het onderwerp van een lezingenreeks in het Teylers Museum…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties