Vyne van der Schoot

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:B1678

Vyne van der Schoot is vierdejaars klinisch geneticus in opleiding in het MUMC+. Naast haar opleiding doet ze promotieonderzoek naar nevenbevindingen bij DNA-onderzoek. Sinds april werkt ze als zaalarts voor het ‘COVID-19’-team in het MUMC+.

Hoe kwam het dat u door de ‘corona-omstandigheden’ op een andere afdeling bent ingezet?

‘Vanuit het ziekenhuis werd een inventarisatie gemaakt van de mensen die tijdens deze crisis extra werkzaamheden zouden kunnen verrichten. Toen deze hulp daadwerkelijk nodig was, hebben mijn afdelingshoofd en opleidster besloten dat ik volledig werkzaam mocht zijn in het COVID-19-team.’

Moest u eerst ingewerkt worden? Hoe hebt u dat ervaren? Hoe lang geleden is het dat u soortgelijk werk heeft gedaan?

‘We hebben een ABCDE-training kunnen volgen en stonden twee dagen als ‘extra’ ingepland op zaal. Daarna bleef het aantal assistenten dusdanig hoog, dat de werkzaamheden goed verdeeld konden worden. Daarbij is er zeer laagdrempelig een supervisor betrokken. Tot slot is iedereen zich ervan bewust dat er mensen zijn die andere taken dan normaal uitvoeren.’

Wat zijn de verschillen met de afdeling waar u normaal gesproken werkt?

‘Ik ben gewend om poliklinische zorg te verlenen waarbij…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Mooi inkijkje in werken buiten je comfortzone.

Bettie Eek, onafhankelijk specialist zorg en dwang