‘VWS draait GEBU de nek om’

‘VWS draait GEBU de nek om’
Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B448

De Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bepaalt op 25 juni het lot van het onafhankelijke Geneesmiddelenbulletin. Volgens Dick Bijl, hoofdredacteur van het Gebu, lijkt het erop alsof het ministerie van VWS moedwillig geen onafhankelijke kritische beoordeling meer wil.

Het Gebu bestaat sinds 1967 en kende al vele roerige tijden. De afgelopen jaren was het Gebu ondergebracht bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Dat liep niet helemaal goed, want de verwachte wederzijdse positieve aspecten van samenwerking bleven uit en de partijen besloten eind 2008 uit elkaar te gaan. De redactie trok naar de Domus Medica in Utrecht en werkt nu technisch samen met Medisch Contact. Het was en is de bedoeling om weer een onafhankelijke stichting te worden, maar voor subsidie is men afhankelijk van het ministerie van VWS.

Het ministerie bracht 16 april een conceptrapport uit over de plaats van het Gebu, het Farmacotherapeutisch kompas en de Teratologie Informatie Service (nu bij het RIVM). VWS raadpleegde daarvoor wel betrokken organisaties zoals het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, de KNMP, de KNMG, het CVZ en het Gebu, maar bijvoorbeeld niet richtlijnmakers zoals het NHG en het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Ook het Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik DGV werd niet geraadpleegd, evenmin als de lezers van het Gebu. Dat is opvallend omdat VWS voorstelt om van het Gebu alleen nog een doorgeefluik te maken voor richtlijnen. VWS stelt omdat niet alles gelijk in richtlijnen staat: ‘. . . zal door het CVZ een voorlopig oordeel gegeven worden vanuit de context van de bijbehorende richtlijn. Hierover worden zorgverleners geïnformeerd via het Gebu. Deze functie wordt al vervuld door CFH [Commissie Farmaceutische Hulp van het CVZ, red.] (met name bij nieuwe producten) en Gebu. De verplichting om dit te bekijken in de context van de bijbehorende richtlijn is wel nieuw. Door een verschuiving in capaciteit (minder algemene plaatsbepalingen, meer voorlopige oordelen) kan de impact van het Gebu toenemen.’

VWS wil ook dat het Gebu reclame-uitingen van de industrie blijft bespreken. Alleen het karakter zou wat moeten veranderen: ‘Bovendien zou er meer aandacht besteed moeten aan reclame-uitingen die ondersteunend zijn aan de implementatie van richtlijnen. Ook deze versterking zal de impact van het Gebu, als tegenwicht voor de marketing van de industrie, versterken. Omdat objectiviteit daarvoor een belangrijke voorwaarde is, betekent dit wel dat er geen ruimte meer is voor persoonlijke opinies in het Gebu.’

Vooral over dit laatste is Bijl verontwaardigd: ‘Het gaat niet om persoonlijke meninkjes, maar om goed wetenschappelijk onderbouwde, onafhankelijke oordelen van een zeer grote groep deskundigen.’ Bijl hoopt op steun van de Tweede Kamer en van álle artsen om het Gebu als onafhankelijk tijdschrift en platform in de lucht te kunnen houden.

Medisch Contact volgt de ontwikkelingen op de voet ( www.medischcontact.nl).

Gerelateerde artikelen

Reacties