Vrouwenwaarden voor mannen met osteoporose

Onderzoek
Joost Zaat
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8069

Waarom dit onderzoek?

De WHO-definitie van osteoporose gebruikt de waarde van gezonde jonge vrouwen als referentiegroep. Een T-score < 2,5 van die waarde betekent osteoporose. De Amerikaanse National Osteoporosis Foundation (NOF) bepleit om voor mannen een referentiegroep van jonge mannen te nemen met als consequentie dat er meer oudere mannen…

Auteursinformatie

Contact (j.zaat@ntvg.nl)

Ook interessant

Reacties