Doeltreffende opsporing van osteoporose in de Fractuur- en osteoporosepolikliniek in Groningen; analyse na de eerste 100 patiënten

Onderzoek
J.H. Hegeman
G. Willemsen
J. van Nieuwpoort
H.G. Kreeftenberg
E. van der Veer
J.P.J. Slaets
H.J. ten Duis
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2004;148:2180-5
Abstract

Samenvatting

Doel

Beoordeling van de opsporing van osteoporose bij patiënten van 50 jaar en ouder met een fractuur ten gevolge van een laagenergetisch ongeval door een fractuur- en osteoporose(FO)-polikliniek.

Opzet

Descriptief.

Methode

Mede naar aanleiding van de herziene CBO-richtlijn over osteoporose 2002 werd een FO-polikliniek in het Academisch Ziekenhuis Groningen geopend. Patiënten van 50 jaar en ouder die zich op de Centrale Spoedopvang (afdeling Eerste Hulp) meldden met een fractuur ten gevolge van een laagenergetisch ongeval werd, na initiële traumatologische behandeling, een verder diagnostisch en therapeutisch traject aangeboden via deze speciale polikliniek. Met ‘dual-energy X-ray’-absorptiometrie (DEXA) werd de botmineraaldichtheid gemeten ter hoogte van de lumbale wervelkolom, heup en distale radius. Patiënten met manifeste osteoporose, gedefinieerd als een fractuur en een T-score ≤ –2 SD, kregen medicatie. De resultaten bij de eerste 100 patiënten werden geanalyseerd.

Resultaten

In de eerste vijf maanden werd 74 (116/156) van de patiënten daadwerkelijk doorgestuurd naar de FO-polikliniek. Half januari 2004 was het diagnostische traject bij de eerste 100 patiënten afgerond: 67 van dezen hadden manifeste osteoporose, 20 osteopenie en bij 13 werd een niet-afwijkende botdichtheid geconstateerd. Daarnaast had 48 van de patiënten tussen de 50 en 60 jaar manifeste osteoporose. Bij 21 patiënten werd een nog niet eerder geconstateerde osteoporotische inzakkingsfractuur van een wervel gevonden. Een lage 25-OH-vitamine-D-spiegel (< 30 nmol/l) kwam voor bij 43 van de manifest osteoporotische patiënten. Er werden 11 patiënten naar de polikliniek Interne Geneeskunde verwezen vanwege aanwijzingen voor secundaire osteoporose.

Conclusie

Met de speciale FO-polikliniek werd effectief en zinvol een categorie patiënten met een hoog risico op osteoporose geïdentificeerd en behandeld.

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.

Afd. Chirurgie: hr.J.H.Hegeman en hr.prof.dr.H.J.ten Duis, chirurgen-traumatologen; mw.J.van Nieuwpoort, fractuur- en osteoporoseverpleegkundige.

Afd. Interne Geneeskunde: hr.G.Willemsen en hr.dr.H.G.Kreeftenberg, internisten; hr.prof.dr.J.P.J.Slaets, klinisch geriater.

Afd. Pathologie en Laboratoriumgeneeskunde: mw.dr.E.van der Veer, biochemicus.

Contact hr.J.H.Hegeman (j.h.hegeman@chir.azg.nl)

Verantwoording

Dit artikel wordt afgedrukt met meer dan 6 auteurs; naar het oordeel van de redactie voldoen allen aan de criteria voor auteurschap.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties