Voorstel tot vernieuwing van de Orde van Geneesheren.

Nieuws
J.B. Meijer van Putten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:814

Voorstel tot vernieuwing van de Orde van Geneesheren. De Belgische minister van Volksgezondheid, Marcel Colla, heeft een voorstel tot herziening van de Orde van Geneesheren ingediend. Deze organisatie raakte onlangs in opspraak door aan een aantal artsen die principieel weigerden hun contributie te betalen, een schorsing van twee maanden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties