Voorlichtingsmateriaal over chronische ziekten.

Media
H.A. van Toledo
H.J. Sarink
A.J.J. Voorham
B. Meyboom de Jong
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:807

13. H.A.van Toledo, H.J.Sarink en A.J.J.Voorham, Voorlichtingsmateriaal over chronische ziekten. 109 bl., fig., tabellen. NCCZ, Zoetermeer 1995. ISBN 90-74738-17-6. Prijs: ingen. ƒ 32,50.

De doelstelling van dit boekje was drieledig: een inventarisatie van het bestaande aanbod voorlichtingsmateriaal, het ontwikkelen van een toetsingsmodel aan de hand waarvan het beschikbare voorlichtingsmateriaal kan worden…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties