Voorkom hypoglykemie door insuline bij ouderen

Commentaar
11-06-2014
Bastiaan E. de Galan

‘Insulin is a potent preparation, alike for evil and for good.’

Elliot Joslin, 1922.

Hypoglykemie is de frequentste, acute bijwerking van insulinetherapie en het voornaamste dat duurzame optimale glucoseregulatie bij patiënten met diabetes mellitus type 1 in de weg staat. Het aantal hypoglykemieën dat zij zonder hulp van anderen kunnen oplossen wordt geschat op 2 per week en het aantal ernstige hypoglykemieën, waarvoor assistentie van derden nodig is, op gemiddeld 1 per jaar.1 Door de wereldwijde epidemie van diabetes mellitus, de betere overleving en de scherpe streefwaarde voor glucoseregulatie, worden ook steeds meer patiënten met diabetes mellitus type 2 behandeld met insuline. Ook zij hebben een verhoogd risico op hypoglykemieën. De mate waarin hypoglykemieën de gezondheidzorg belasten is recent onderzocht door registratie van het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulp (SEH) wegens hypoglykemie.2

Het onderzoek koppelde gegevens uit 2 bestanden. Eerst verzamelden de onderzoekers gegevens uit 63 ...