Vooralsnog ziekte van Duchenne niet behandelen met prednison

Opinie
F.G.I. Jennekens
M. de Visser
A.R. Wintzen
J.H.J. Wokke
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1109-11

Onder ouders van patiënten met de erfelijke spierziekte van Duchenne is onrust ontstaan over de vraag of de behandeling met prednison die in de VS wordt gepropageerd nu ook in Nederland moet worden toegepast. Het Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek heeft naar aanleiding daarvan de Nederlandse hoogleraren neuromusculaire ziekten om een opinie verzocht over de volgende twee vragen:

– moet behandeling van de ziekte van Duchenne met prednison worden aanbevolen dan wel afgeraden?

– is nader onderzoek van het prednisoneffect bij de ziekte van Duchenne gewenst?

In dit commentaar geven wij de antwoorden op de vragen aan de hand van de informatie die door literatuuronderzoek is verkregen. In aansluiting daarop volgen de conclusies.

Gegevens uit de literatuur

Heeft prednison een gunstig effect?

Prednison verbetert de spierkracht en de motorische functies van patiënten met de ziekte van Duchenne, maar het kan progressie van de ziekte niet tegenhouden.1-10 Deze conclusies zijn verkregen…

Auteursinformatie

Interuniversitair Steunpunt Neuromusculair Onderzoek, Lt. Gen. van Heutszlaan 6, 3743 JN Baarn.

Prof.dr.F.G.I.Jennekens, neuroloog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Neurologie, Amsterdam.

Prof.dr.M.de Visser, neuroloog.

Academisch Ziekenhuis, afd. Neurologie, Leiden.

Prof.dr.A.R.Wintzen en prof.dr.J.H.J.Wokke, neurologen.

Contact prof.dr.F.G.I.Jennekens

Verantwoording

In alfabetische volgorde.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties