Maak het niet te ingewikkeld

Voor Toediening Gereed Maken op de operatiekamer

Onderzoek
Solange J.A. Pans
Eva Molmans
Susanne C. Marczinski
Jilles B. Bijker
Dik G. Snijdelaar
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9471
Abstract

Samenvatting

Doel

De richtlijn voor het Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) van parenteralia heeft de contaminatiegraad van intraveneuze medicatie op verpleegafdelingen in ziekenhuizen aantoonbaar verlaagd. Nu eist de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat deze richtlijn ook wordt nageleefd op andere afdelingen, waaronder het operatiekamercomplex (OKC). Een OK is echter onvergelijkbaar met een verpleegafdeling: er is luchtbehandeling en de medewerkers dragen speciale kleding, hoofdbedekking en mondkapjes. Wij onderzochten de contaminatiegraad van intraveneuze medicatie die op de gebruikelijke wijze wordt klaargemaakt op een OKC.

Opzet

Simulatieonderzoek

Methode

Wij vroegen 45 OKC-medewerkers om volgens de gebruikelijke werkwijze injectiespuiten op te trekken uit ampullen met 10 ml steriele bouillon. Zij kregen vooraf geen specifieke instructies over de VTGM-richtlijn, alleen dat het niet-steriele aanprikpunt van de ampullen moest worden gedesinfecteerd. In totaal trokken zij 1000 injectiespuiten op, die wij 2 weken lang lieten incuberen bij 30 °C. Als de inhoud troebel was geworden, markeerden wij de spuit als gecontamineerd. Na iedere sessie van 10 spuiten noteerde de medewerker op een meerkeuzevragenlijst hoe de spuiten waren klaargemaakt. Daarnaast berekenden we hoeveel extra tijd het zou kosten de VTGM-richtlijn strikt te volgen.

Resultaten

Van de 1000 spuiten bleken er 6 (0,6%) gecontamineerd. De werkwijze bij de gecontamineerde spuiten week niet af van de andere spuiten. Strikte naleving van de VTGM-richtlijn zou per operatiekamer per dag 54 min extra kosten.

Conclusie

De contaminatiegraad van intraveneuze medicatie klaargemaakt op een OKC is al laag. Daarom is het verantwoord op OKC’s een vereenvoudigde versie van de VTGM-richtlijn te gebruiken.

Auteursinformatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei, afd. Anesthesiologie, Ede.

S.J.A. Pans, MSc, aios anesthesiologie en apotheker; E. Molmans, MSc, aios anesthesiologie; drs. S.C. Marczinski, ziekenhuisapotheker; dr. J.B. Bijker, anesthesioloog; dr. D.G. Snijdelaar, anesthesioloog, opleider.

Contact S.J.A. Pans, MSc

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Solange J.A. Pans ICMJE-formulier
Eva Molmans ICMJE-formulier
Susanne C. Marczinski ICMJE-formulier
Jilles B. Bijker ICMJE-formulier
Dik G. Snijdelaar ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties