Vóór dotteren in 'kleinere' ziekenhuizen

Klinische praktijk
A.J.M. Oude Ophuis
B.T.J. Meursing
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2007;151:2562
Abstract

Zie ook het artikel op bl. 2563.

In Nederland wordt de gezondheidszorg gereguleerd vanuit de overheid. Zij kan via de Wet op Bijzondere Medische Verrichtingen en Bijzondere Hartinterventies (WBMV) bepaalde verrichtingen begrenzen. Zo kunnen de beschikbaarheid en de kwaliteit van nieuwe verrichtingen en ook het onderzoek daarnaar worden gewaarborgd. Recent heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voorgesteld om de percutane coronaire interventie (dotteren) uit de WBMV te schrappen, omdat deze ingreep met 35.000 procedures per jaar niet langer een bijzondere medische verrichting is en de indicatiestelling, kwaliteitseisen en de toegankelijkheid van de dotterbehandeling in Nederland inmiddels gewaarborgd zijn.1

Dotteren geldt anno 2007 als basiszorg bij het acuut coronair syndroom.2 De lage incidentie van urgente hartchirurgie (0,3) heeft een einde gemaakt aan de noodzaak voor plaatselijke beschikbaarheid van cardiochirurgie; dit is ook in Nederland aangetoond.3

Met het oog op onder meer de uitbreiding van het…

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, afd. Cardiologie, Postbus 9015, 6500 GS Nijmegen.

Hr.dr.A.J.M.Oude Ophuis en hr.B.T.J.Meursing, cardiologen.

Contact hr.dr.A.J.M.Oude Ophuis (ton@oude.ophuis.net)

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties