Voor de kritische lezer: vragen bij gerandomiseerd onderzoek

Klinische praktijk
Rolf H.H. Groenwold
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2015;159:A9018
Abstract

In de rubriek Stand van zaken verschijnen regelmatig bijdragen over methoden die gebruikt worden bij het opzetten van wetenschappelijk onderzoek. De artikelen in deze serie illustreren op begrijpelijke wijze wat een bepaalde methode behelst, zonder dat hier uitvoerige methodologische kennis voor nodig is. Zowel oude als nieuwe methodologische principes worden zo inzichtelijk gemaakt voor artsen die klinische onderzoeken goed willen interpreteren.

Samenvatting

  • Dit artikel geeft een leidraad voor het beoordelen van artikelen over gerandomiseerd onderzoek. Deze leidraad is bedoeld voor diegenen die de gepubliceerde resultaten van gerandomiseerd onderzoek mogelijk willen toepassen in de dagelijkse medische praktijk.
  • Om de waargenomen verschillen in gezondheidsuitkomsten tussen de onderzochte groepen met zekerheid toe te kunnen schrijven aan de behandeling, is het noodzakelijk dat de groepen vergelijkbaar zijn bij aanvang van het onderzoek, tijdens het onderzoek en aan het einde van het onderzoek, dat wil zeggen: bij het meten van de uitkomstmaat.
  • Voor het interpreteren van de resultaten van gerandomiseerd onderzoek en de vertaling naar de klinische praktijk is het daarnaast van belang te kijken naar het doel van het onderzoek, de vergelijking die wordt gemaakt, de omvang en richting van het waargenomen effect en op wie dat effect van toepassing is.
Auteursinformatie

UMC Utrecht, Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Utrecht.

Contact Dr. R.H.H. Groenwold, arts-epidemioloog (r.h.h.groenwold@umcutrecht.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Rolf H.H. Groenwold ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Methodologie van onderzoek
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties