Volksgezondheidsprijs 2008

Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B255

De Vereniging voor Volksgezondheid en Wetenschap (V&W) nodigt beginnend onderzoekers uit mee te dingen naar de V&W Volksgezondheidsprijs 2008. De kandidaat, niet ouder dan 35 jaar, dient zich op bijzondere wijze verdienstelijk te hebben gemaakt bij de wetenschappelijke bestudering van een maatschappelijk probleem ter verbetering van de gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking, dan wel specifieke groepen daarbinnen, of verbetering van de structuur of het functioneren van (onderdelen van) de Nederlandse gezondheidszorg. Kandidaatstelling kan direct of op voordracht. Een duidelijke motivatie, een in de afgelopen twee jaar verschenen proefschrift of artikelen en een publicatielijst moeten vóór 10 maart 2009 in drievoud…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties