Vitamine D niet zinvol voor alle 50-plussers

Hoofdletter D met een barst erdoor
Yvonne H.M. Krul-Poel
Willem F. Lems
Renate T. de Jongh
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:D7208
Abstract

Bijna 1,5 miljoen Nederlanders krijgen vitamine D voorgeschreven, meestal ter verbetering van de botgezondheid. Een grootschalige gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie uit Amerika laat echter zien dat vitamine D-suppletie het aantal fracturen niet vermindert bij relatief gezonde 50-plussers. Betekent dit het einde van de veelvuldige vitamine D-voorschriften?

Hoewel bijna 1,5 miljoen Nederlanders vitamine D op recept krijgen, ligt het werkelijke aantal vitamine D-gebruikers veel hoger.1 Vitamine D-supplementen zijn namelijk vrij te verkrijgen bij de drogist. Onderzoeken naar het effect van vitamine D-suppletie op de botgezondheid laten tot op heden geen overtuigende resultaten zien.2,3 De uiteenlopende resultaten worden veelal verklaard doordat vitamine D wordt gebruikt in combinatie met calcium, bolusdoseringen worden gebruikt in plaats van een dagelijkse dosering, de onderzoeksperiode te kort is, studiepopulaties te klein zijn of de patiëntengroepen verschillen wat betreft de vitamine D-concentratie aan het begin van de studie. In een rapport uit 2012 adviseerde de Gezondheidsraad desondanks vitamine D-suppletie (400 of 800 IE per dag) ter preventie van fracturen en vermindering van het valrisico voor specifieke hoogrisicogroepen en alle vrouwen ≥ 50 jaar en mannen ≥ 70 jaar.4 Tot op heden ontbrak het aan grootschalig goed opgezet onderzoek naar het effect…

Auteursinformatie

OLVG, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam: dr. Y.H.M. Krul-Poel, internist-endocrinoloog. Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam. Afd. Reumatologie: prof.dr. W.F. Lems, reumatoloog. Afd. Endocrinologie: dr. R.T. de Jongh, internist-endocrinoloog.

Contact Y.H.M. Krul-Poel (y.h.m.krul-poel@olvg.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Auteur Belangenverstrengeling
Yvonne H.M. Krul-Poel ICMJE-formulier
Willem F. Lems ICMJE-formulier
Renate T. de Jongh ICMJE-formulier
Voorkomt vitamine D botbreuken?
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties