Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. VI. Microchirurgie

Klinische praktijk
K.E. Bos
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:1037-43
Abstract

Samenvatting

- De toepassing van de operatiemicroscoop in de plastische, reconstructieve en handchirurgie is de aanzet geweest tot een groot aantal veranderingen.

- Aanvankelijk werd de techniek om vaatanastomosen tot een diameter van 0,5 mm te maken vooral toegepast bij replantatie van geamputeerde delen van de hand en in een later stadium bij reconstructie van de duim door middel van teentransplantatie.

- De beschikbaarheid van deze techniek stimuleerde ook een ruimere toepassing bij weefseltransplantatie. Dit leidde tot nieuwe inzichten ten aanzien van de bloedvoorziening van huid, fascie, spier en bot. Het bleek mogelijk diverse weefsels en combinaties van weefsels op een vaatsteel te isoleren en, na transplantatie, door middel van microvaatanastomosen te revasculariseren.

- De afgelopen decennia is deze vrijelapchirurgie een vast onderdeel geworden van de reconstructieve chirurgie. Deze techniek blijkt uitermate betrouwbaar en heeft geleid tot een belangrijke vermindering van de opnameduur en de morbiditeit en tot een belangrijke verbetering van de cosmetische en functionele resultaten.

- Op diverse terreinen zijn in de toekomst belangrijke veranderingen te verwachten zoals: modificaties van de vrije lappen door middel van prefabricatie en prelaminatie, vermindering van de donormorbiditeit, ontwikkeling van kunststofprothesen en instrumentarium en tenslotte homologe transplantaties.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Plastische, Reconstructieve en Handchirurgie, Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam.

Contact Prof.dr.K.E.Bos, plastisch chirurg

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties