Vijf en vijftigjarig artsjubileum G.C. van Balen Blanken

Wilde, P.A. de
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1935;79:1306