Vier patiënten met een aneurysma van de A. hepatica

Klinische praktijk
E.D. Ponfoort
H.D.W.M. van de Pavoordt
T.Th.C. Overtoom
R.M. The
J.P.P.M. de Vries
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1402-6
Abstract

Samenvatting

Vier patiënten, respectievelijk 2 mannen van 73 en 71 jaar en 2 vrouwen van 76 en 80 jaar, werden verwezen wegens een vals (de 3e patiënt) of een waar aneurysma (de andere 3 patiënten) van het extrahepatische deel van de A. hepatica. Van de patiënten had de eerste geen klachten, de 3e had een ruptuur naar de galwegen en de overige 2 hadden bovenbuikklachten. De eerste 2 patiënten ondergingen chirurgische extirpatie van het aneurysma en vervanging door een veneus interponaat, de 3e kreeg een gecoverde stent en bij de 4e werd de betreffende arterie geoccludeerd, waarna de levercirculatie zich spontaan herstelde. Bij alle patiënten was de behandeling succesvol. Door de huidige mogelijkheden van beeldvormend onderzoek worden aneurysmata van de A. hepatica vaker aangetroffen. Electieve behandeling is aangewezen bij een diameter > 2 cm, omdat dan de ruptuurkans toeneemt en de sterfte bij een ruptuur kan oplopen tot 40. Primair dient een endovasculaire behandeling te worden overwogen door het plaatsen van een gecoverde stent of door ‘coiling’ van het aneurysma. Bij een gecompromitteerde darmcirculatie is chirurgische uitschakeling met veneuze reconstructie de therapie van keuze.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2006;150:1402-6

Auteursinformatie

St. Antonius Ziekenhuis, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein.

Afd. Chirurgie: hr.E.D.Ponfoort, hr.dr.H.D.W.M.van de Pavoordt en hr.dr.J.P.P.M.de Vries, chirurgen.

Afd. Radiologie: hr.T.Th.C.Overtoom, interventieradioloog.

St. Jansdal Ziekenhuis, afd. Chirurgie, Harderwijk.

Hr.dr.R.M.The, chirurg.

Contact hr.dr.J.P.P.M.de Vries (j.vries@antonius.net)

Ook interessant

Reacties